12.10.2016

Резултати от търсенето

КЕВР няма да допусне рязко поскъпване на ВиК услугите

Комисията няма да допусне рязко повишаване цената на ВиК услугите. Това обяви днес председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов относно внесените в комисията заявления от ВиК операторите за цената на водата.

КЕВР няма да допусне рязко повишаване цената на водата

Комисията няма да допусне рязко повишаване цената на ВиК услугите. Това обяви днес председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов относно внесените в комисията заявления от ВиК операторите за цената на водата. На открити заседания КЕВР обсъди внесени заявления от ВиК оператори за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационни услуги. След заседанията председателят на КЕВР Иван Иванов коментира пред представители на медиите внесените ценови предложения на ВиК дружествата за новия регулаторен период 2017-2021 г. „С нашите решения Комисията няма да допусне рязко повишаване цената на ВиК услугите. Регулаторът ще се произнася по постъпилите предложения след изключително критичен, внимателен и обективен анализ и ще следва принципа за защита на обществения интерес. Това означава, че ще търсим балансирани решения и ще отчитаме не само исканията на ВиК операторите, но и възможностите на потребителите да ползват и заплащат ВиК услугите“, заяви Иванов. Показателен за критичния подход на Комисията е фактът, че голяма част от новите бизнеспланове на дружествата и ценовите им предложения са върнати на техните вносители поради недостатъчната им обосновка и липсата на яснота за начина на осигуряване на заявените инвестиции. „Комисията ще бъде напълно безкомпромисна и няма да се съобрази с искания, за които няма обективни доказателства по всички ценообразуващи фактори“, каза Иванов. Той изрази категоричното си станови...

Иванов: КЕВР няма да допусне рязко повишаване на цената на ВиК услугите

  На открити заседания КЕВР обсъди внесени заявления от ВиК оператори за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационни услуги. Разгледани бяха докладите на работните групи по ценовите предложения на "Водоснабдяване и канализация - в ликвидация" ЕООД, гр.Пазарджик и на „Верила Сървис“ АД, съобщиха от КЕВР, предаде БГНЕС. Докладите на работните групи бяха предварително публикувани на интернет страницата на регулатора в съответствие с нормативните изисквания. Непосредствено след откритите заседания, КЕВР проведе обществени обсъждания по ценовите заявления на двете ВиК дружества, в които участва и представител на Националния браншови синдикат "Водоснабдител" – КНСБ. Окончателните решения по внесените ценови заявления ще бъдат публикувани след закритото заседание на КЕВР на 31.10.2106 г. След заседанията председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира пред представители на медиите внесените ценови предложения на ВиК дружествата за новия регулаторен период 2017-20121 г. „С нашите решения Комисията няма да допусне рязко повишаване цената на ВиК услугите. Регулаторът ще се произнася по постъпилите предложения след изключително критичен, внимателен и обективен анализ и ще следва принципа за защита на обществения интерес. Това означава, че ще търсим балансирани решения и ще отчитаме не само исканията на ВиК операторите, но и възможностите на потребителите да ползват и заплащат ВиК услугите“, заяви доц. Иван Иванов. Показателен за критичния подход на Комисията е фактът, че голяма част от новите бизнеспланове на дружествата и ценовите им предложения са върнати на техните вносители поради недостатъчната им обосновка и липсата на яснота за начина на осигуряване на заявените инвестиции. „Комисията ще бъде напълно безкомпромисна и няма да се съобрази с искания, за които няма обективни доказателства по всички ценообразуващи фактори“, каза доц. Иван Иванов. Той изрази категоричното си становище, че в анализите на бизнесплановете експертите и членовете на Комисията ще отчитат стриктно районите, където исканите цени достигат границата на социалната поносимост за населението и няма да бъде допуснато този праг да бъде надвишен. КЕВР проведе и открити заседания във връзка с постъпили заявления за издаване и прекратяване на лицензии за дейността „търговия с електрическа енергия“. Без възражения от страна на вносителя беше одобрен докладът на работната група във връзка с подаденото от „Мини Марица-Изток“ ЕАД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. Заявлението е внесено поради изтичане на срока на досегашната 10-годишна лицензия за тази дейност на 20.11.2016 г. Окончателно решение Комисията ще вземе на закритото си заседание на 20.10.2016 г. С цел разширяване на публичността и прозрачността на дейността на регулатора, откритите заседания и обществените обсъждания бяха излъчвани онлайн на интернет страницата на КЕВР. 

Иванов: КЕВР няма да допусне рязко повишаване на цената на БиК услугите

  На открити заседания КЕВР обсъди внесени заявления от ВиК оператори за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационни услуги. Разгледани бяха докладите на работните групи по ценовите предложения на "Водоснабдяване и канализация - в ликвидация" ЕООД, гр.Пазарджик и на „Верила Сървис“ АД, съобщиха от КЕВР, предаде БГНЕС. Докладите на работните групи бяха предварително публикувани на интернет страницата на регулатора в съответствие с нормативните изисквания. Непосредствено след откритите заседания, КЕВР проведе обществени обсъждания по ценовите заявления на двете ВиК дружества, в които участва и представител на Националния браншови синдикат "Водоснабдител" – КНСБ. Окончателните решения по внесените ценови заявления ще бъдат публикувани след закритото заседание на КЕВР на 31.10.2106 г. След заседанията председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира пред представители на медиите внесените ценови предложения на ВиК дружествата за новия регулаторен период 2017-20121 г. „С нашите решения Комисията няма да допусне рязко повишаване цената на ВиК услугите. Регулаторът ще се произнася по постъпилите предложения след изключително критичен, внимателен и обективен анализ и ще следва принципа за защита на обществения интерес. Това означава, че ще търсим балансирани решения и ще отчитаме не само исканията на ВиК операторите, но и възможностите на потребителите да ползват и заплащат ВиК услугите“, заяви доц. Иван Иванов. Показателен за критичния подход на Комисията е фактът, че голяма част от новите бизнеспланове на дружествата и ценовите им предложения са върнати на техните вносители поради недостатъчната им обосновка и липсата на яснота за начина на осигуряване на заявените инвестиции. „Комисията ще бъде напълно безкомпромисна и няма да се съобрази с искания, за които няма обективни доказателства по всички ценообразуващи фактори“, каза доц. Иван Иванов. Той изрази категоричното си становище, че в анализите на бизнесплановете експертите и членовете на Комисията ще отчитат стриктно районите, където исканите цени достигат границата на социалната поносимост за населението и няма да бъде допуснато този праг да бъде надвишен. КЕВР проведе и открити заседания във връзка с постъпили заявления за издаване и прекратяване на лицензии за дейността „търговия с електрическа енергия“. Без възражения от страна на вносителя беше одобрен докладът на работната група във връзка с подаденото от „Мини Марица-Изток“ ЕАД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. Заявлението е внесено поради изтичане на срока на досегашната 10-годишна лицензия за тази дейност на 20.11.2016 г. Окончателно решение Комисията ще вземе на закритото си заседание на 20.10.2016 г. С цел разширяване на публичността и прозрачността на дейността на регулатора, откритите заседания и обществените обсъждания бяха излъчвани онлайн на интернет страницата на КЕВР. 

КЕВР: Водата ще поскъпва, но плавно

Водата ще поскъпва, но това ще става плавно и ще бъде съобразено с възможностите на потребителите да плащат за ВиК услугите. Това каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов по повод искането на водните дружества за скок на цените средно с 10-20 на сто още от следващата година: Мога да кажа, че нашите решения ще бъдат такива, които да не допуснат скокообразно повишаване цената на ВиК услугите. Ние отчитаме, че има необходимост от инвестиции във ВиК сектора за подобряване на качеството на питейната вода, намаляване на загубите, дейности, свързани с пречистването на водата, но при всички положения ще се съобразяваме с възможностите на българските граждани да ползват и заплащат тези услуги.

КЕВР разпореди 2% ръст на цената на природния газ

С решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), считано от 1 октомври 2016 г., се утвърждава цена на природния газ, по която общественият доставчик следва да го продава на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, в размер на 286,60 лв./1000 куб.м, или 30.80 лв./MWh, без акциз и ДДС. Това съобщиха от пресцентъра на КЕВР.Новата цена на природния газ е с 1,97% по-висока от досегашната за третото тримесечие на годината, като увеличението е с 5,52 лв./1000 куб.м.Към цената за четвъртото тримесечие на 20...

КЕВР и румънският ANRE обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството

  КЕВР и Енергийният регулаторен орган на Румъния /ANRE/ ще задълбочат сътрудничеството си и ще планират съвместни инициативи пред ЕК и ACER за конкретни мерки с цел осигуряване на подкрепа за ускореното развитие на регионалните пазари на електроенергия и природен газ, предаде БГНЕС. От особена важност е включването и на други страни от региона и в тази връзка КЕВР ще предприеме действия за сключване на споразумение за сътрудничество с гръцкия енергиен регулатор RAE, което ще допринесе за постигане целите на енергийните политики, както на трите държави, така и на Енергийния съюз. Около тези позиции се обединиха председателите на двата енергийни регулатора доц. Иван Иванов и Никулае Хаврилет на разговорите в рамките на завършилото работно посещение в Букурещ на делегация на КЕВР /26-27.09/. В делегацията участваха членът на Комисията Евгения Харитонова и ръководни експерти от дирекциите „Електроенергетика и топлоенергетика“, „Природен газ“ и „Правна“, съобщиха от КЕВР. На проведените срещи ръководителите на двата енергийни регулатора обсъдиха хода на изграждането на трансграничните междусистемни връзки в региона и ролята на регулаторите за създаването на правната рамка за свързаност на националните пазари на електроенергия и природен газ. Президентът на румънския енергиен регулатор Никулае Хаврилет заяви възможността Румъния да се включи със собствени доставки на природен газ в планирания у нас газоразпределителен център „Балкан“, което ще допринесе за неговото ефективно функциониране като платформа за търговия от различни източници и доставчици. Делегациите на КЕВР и ANRE обмениха и информация за добри регулаторни практики в областта на либерализацията на електроенергийния пазар, по-специално борсовата търговия в сегмента „ден напред“, както и за въвеждането на разпоредбите на европейските Мрежови кодекси за природен газ в подзаконовата нормативна уредба на двете страни. Българските представители запознаха румънските си колеги с хода на либерализацията на електроенергийния пазар у нас и отговорностите на българския регулатор за прилагане на европейските регулации за интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с електроенергия /REMIT/. На срещите, в които участваха и представители на NordPool и на норвежкия регулатор NVE, бяха обсъдени успешни практики за мониторинг на електроенергийния пазар като ключов фактор за гарантиране прозрачността на борсовата търговия, равнопоставеност на участниците в нея и предотвратяването на нерегламентирани практики от страна на търговци. Румънският опит в либерализацията на електроенергийния пазар е показал, че задължителното въвеждане на търговията по двустранните договори на борсата и търгуването на нея на цялото произведено количество електроенергия, е водело до рязко намаляване на сивия сектор и на корупцията в енергетиката. 

КЕВР излезе с новина, която може да удари по джоба всички ни

КЕВР предлага от 1 октомври цената на природния газ да се увеличи с 1.97%. Съобщиха от пресцентъра на Комисията за енергийно и водно регулиране. На открито заседание КЕВР обсъди доклада относно внесеното заявление на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за ІV-то тримесечие на 2016 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. 

КЕВР обсъждат поскъпването на природния газ от октомври

Енергийният регулатор ще обсъжда днес поскъпването на природния газ с 1,97 на сто от октомври. В началото на месеца "Булгаргаз" поиска повишаване с около 3 процента за последното тримесечие на годината, предаде БНР. Повишение на цените на синьото гориво в подобен размер няма да доведе до поскъпване на парното и топлата вода в началото на отоплителния сезон, увери наскоро председателят на регулатора Иван Иванов. "Размерът на това повишение, ако бъде потвърден, не означава, че Комисията трябва да се произнася с решение за нови цени както на топлинната, така и на високоефективната електрическа енергия, защото, съгласно закона, това трябва да се направи само ако има значително изменение на основен ценообразуващ елемент", каза още Иванов.

Иван Иванов, председател на КЕВР: Законът да ни даде право да определяме цената на крадения ток

Чакаме петчленен състав на Върховния административен съд да се произнесе дали Комисията за енергийно и водно регулиране може да постановява срок за санкциите при кражбите на ток, така и  цената на неотчетения киловатчас. Това каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов.

КЕВР обсъжда поскъпването на природния газ от октомври

Енергийният регулатор ще обсъжда днес поскъпването на природния газ с 1.97 на сто от октомври. В началото на месеца "Булгаргаз" поиска повишаване с около 3 процента за последното тримесечие на годината. Повишение на цените на синьото гориво в подобен размер няма да доведе до поскъпване на парното и топлата вода в началото на отоплителния сезон, увери наскоро председателят на регулатора Иван Иванов: Размерът на това повишение, ако бъде потвърден, не означава, че комисията трябва да се произнася с решение за нови цени, както на топлинната, така и на високоефективната електрическа енергия, защото, съгласно закона, това трябва да се направи само ако има значително изменение на основен ценообразуващ елемент.

Днес очакваме много важни новини от КЕВР!

Комисията за енергийно и водно регулиране на открито заседание днес ще решава дали ще се повиши цената на природния газ от 1 октомври. Предложението е цената на синьото гориво да се повиши с близо 2 на сто заради промяната на цените на световните пазари.

Делегация на КЕВР е на работна визита в Румъния

Делегация на Комисията за енергийно и водно регулиране, водена от председателя на регулатора Иван Иванов, е на работно посещение в Букурещ по покана на президента на Енергийния регулаторен орган на Румъния /ANRE/ Никулае Хаврилет, съобщиха от комисията.

Делегация на КЕВР на работно посещение в Букурещ

  Днес и утре делегация на КЕВР, водена от председателя на регулатора доц. Иван Иванов, ще бъде на работно посещение в Букурещ по покана на президента на Енергийния регулаторен орган на Румъния /ANRE/ Никулае Хаврилет, предаде БГНЕС. В състава на българската делегация участват членът на Комисията Евгения Харитонова и ръководни експерти от дирекциите „Електроенергетика и топлоенергетика“, „Природен газ“ и „Правна“, съобщиха от КЕВР. Основните теми, по които двата регулатора ще обменят опит и полезни практики, са либерализацията на електроенергийния пазар и по-специално борсовата търговия в сегмента „в рамките на деня“, ролята на регулаторите за свързаността на регионалните пазари на електроенергия и природен газ, хармонизацията на подзаконовата нормативна уредба със законодателството на ЕС в сектор природен газ и въвеждане на разпоредбите на европейските Мрежови кодекси. Български и румънски експерти, съвместно с представители на NordPoolр и норвежкия регулатор NVE ще обменят опит в областта на успешните практики за мониторинг на борсовия пазар на електроенергия. Предстоящото посещение е продължение на установените активни контакти между двата национални енергийни регулатора. През февруари т. г., по време на визитата на румънска делегация у нас, беше подписано Споразумение за сътрудничество, насочено към повишаване качеството на регулаторния процес. То предвижда различни форми на съвместна дейност по теми от общ интерес, посредством обмяна на информация, документация и полезни практики. В Споразумението са планирани и инициативи, насочени към развитие на експертния капацитет на двата енергийни регулатора.