12.10.2016

Резултати от търсенето

Правят нова Сувенирна палата

Община Враца изготвя докладна относно изработване на Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и работен устройствен план за изграждане на Административно-търговски център за урегулиран поземлен имот с №181 в кв.1, зона Център. Това е теренът, върху който в мо ...