10.10.2016

Резултати от търсенето

В Русия обсъждат популяризирането на хомеопатията

Първият заместник-председател на комисията на обществената палата на руската федерация по здравеопазване Едуард Гаврилов заяви, че ще разгледа възможността за разширяването на сферата на прилагане и популяризиране на хомеопатията в Русия. „Хомеопатията стана популя

Най- добрите постижения на лечението с хомеопатия са при алергии, бронхиална астма и педиатрията

Хомеопатичните лекарства повлияват най- добре заболяванията в областта на уши, нос, гърло, скелет и мускули, тревожност и проблеми на съня. Най- добрите постижения на хомеопатичното лечение са в областта на алергологията, бронхиалната астма и педиатрията. Един от изводите в голямо проучване на 900 френски лекари сред 9000 хиляди пациенти проведено в рамките на пет години сочи, че при тези заболявания  ефикасността от лечението с хомеопатия и с конвенционална медицина при едни и същи симптоми е еднаква. Важно е хората да знаят, че хомеопатията действа като повлиява не върху болестотворния агент, а върху отключване на реактивните процеси за възстановяване, каза Петко Загорчев председател на Българската медицинска хомеопатична организация: Хомеопатичните медикаменти на практика действат по един изключително специфичен начин. Те повлияват реактивния отговор на организма към възстановяване и справяне с патологичните процеси. Човешкият организъм разполага с изключително богати възможности за самовъзстановяване и за справяне с болестните причинители и вредоносните фактори от външната среда. Проучване установява и че използваните в различни държави хомеопатични лекарства - еднакво обозначени, имат съществени разлики в характеристиките си, но това не е проблем за пациентите, които ги използват, смята проф. Людмил Пейчев, декан на Фармацевтичния факулет в медицинския университет Пловдив: Не трябва да се притесняват пациентите. Щом са официално произведени хомеопатични продукти от фармацефтични фирми, регламентирани от законодателството, няма никакъв проблем. Проблем се създава тогава, когато се правят хомеопатични лекарства под масата, от самозвани хомеопати, немедицински лица, обучени от различни школи, които успяха да влязат в България. Законът ги забрани от 2007-ма година, но те продължават да внушават идеи за домашно приготвяне на хомеопатични лекарства, включително и продажбата им на пациенти. Едни от митовете  е, че хомепатията е хранителна добавка, а това не е така, казва още проф.Пейчев. Друг мит е, че на хомеопатичното лекарство е нужно време, за да подейства. Лекарите са категорични, че хомеопатията успешно се съчетава със конвенционланта медицина, използва се предимно за профилактика, а също и преди операции. Също е известно, че не лекува тежките сътояния като онколочични заболявания , но прилагането им намалява страничното въздействие от химио и лъчетерапията. Още по темата можете да чуете в звуковия файл.