09.10.2016

Резултати от търсенето

"Толерастията" е християнска ценност

Постмодерното мислене включва един морален (а и естетически) релативизъм, който има разрушителни последствия за обществото. За съжаление този "постмодерен" релативизъм не е само български, а световен проблем. Релативизмът е способен до обезсмисли дори най-хуманната кауза и да банализира дори най-гол ...