08.10.2016

Резултати от търсенето

Започна записването във на факултетите „Здравни грижи”, „Обществено здраве” и колежa на МУ-Плевен

На 28 юли, един ден след провеждане на теста по биология за бакалавърските специалности, Медицински университет - Плевен изнесе на сайта и на място първо класиране на новоприетите студенти във факултетите „Обществено здраве", „Здравни грижи" и Медицинския колеж. От днес, 29 юли, както и на 1 и 2 август, ще се записват новоприетите студенти. С най-висок бал се класират студентите в специалност „Помощник-фармацевт" (23.78 от максимален 24.00), следвани от приетите медицински сестри (23.67), след което се нареждат желаещите да се обучават в „Меди...