07.10.2016

Резултати от търсенето

"Софарма имоти" планира да набере през борсата 5.5 млн. лв.

От началото на годината акциите на компанията поскъпват с 15.12%."Софарма имоти" ще търси близо 5.5 млн. лв. увеличение на капитала през борсата. Търговията с правата на имотното дружество започва на 17 август и е планирано да продължат до предпоследния ден на месеца. Компанията е поредният АДСИЦ, който ще търси допълнително финансиране след "Фейрплей пропъртис", която набра 5.23 млн. лв., и "Арко ФНИ", която все още продава права в търсенето си на 30 млн. лв. капитал. Условията по...