06.10.2016

Резултати от търсенето

1030 дка залесява тази есен ЮЗДП

Нови 1030 декара ще бъдат залесени тази есен на територията на Югозападното държавно предприятие. През пролетната кампания бяха засадени над 3000 декара, с което общата площ на новите насаждения до края на годината се очертава да достигне повече от 4000 декара. Над 43 500 тополови фиданки, отгледани в горските разсадници на предприятието, са подготвени за есенната кампания. По-големите залесявания са в районите на горските стопанства в Сандански, Гоце Делчев, Петрич и София. „Върху 130 декара в района на Кресна предвиждаме залесяване с дъбови с...

Банско предаде общинските гори за управление на ЮЗДП

На своето редовно заседание Общински съвет Банско взе решение за прехвърляне на управлението на общинските горски фондове на Югозападното държавно предприятие - гр. Благоевград. С решението си съветниците целят оптимизиране на охраната и разпореждането с горските масиви и добиваната от тях дървесина. Съветниците одобриха мостово финансиране за реализацията на втора фаза на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ".Кредитната линия ще позволи навременно обслужване на извършваните дейно...

Кадрови промени в две поделения на ЮЗДП

От днес „ДГС Петрич" е с нов директор. Това е инж. Стоян Дъгалов, който досега оглавяваше съседното горско стопанство в Първомай, а преди това беше зам.-директор в Петрич. Договорът за управление на досегашния директор инж. Росен Баев е прекратен поради пропуски при изпълнение на служебните му задължения. Инж. Атанас Диманков от днес поема управлението на ТП „ДГС Първомай". ...

Отборът на ЮЗДП зае второ място в национално състезание за секачи

Представителите на Югозападното държавно предприятие заеха второ място в отборното класиране на националното състезание за дървосекачи, провело се на 15-16 юни в Учебно-опитното горско стопанство в м. Юндола. Кристиян Литов от ТП "Държавно ловно стопанство Дикчан" и Емил Чучуков от ТП „Държавно горско стопанство Самоков”, които се състезаваха за ЮЗДП, показаха много добри умения и качества в подготовката на бензинов моторен трион за работа – монтаж на верига, комбинирано и прецизно рязане, поваляне и кастрене на дърво. Двамата мериха сили с още...

ЮЗДП предотврати кражба на над 70 куб. м строителна дървесина

Над 70 кубически метра едра строителна дървесина от бял бор и бук е задържана от служители на ТП „ДГС Симитли” на Югозападното държавно предприятие. Дървесината е добита незаконно в държавна горска територия, стопанисвана от поделението, въз основа на издадено позволително за сеч в съседна недържавна гора. Позволителното е № 0305282 и е издадено на 31.05.2016 г. Вчера, при обход на района, служители на стопанството разкриват незаконна сеч на 40 елитни дървета в държавни горски територии. 26 от дърветата са бялборови, а 14 – букови. Всички са ма...