06.10.2016

Резултати от търсенето

В GitHub се появи Тетрис, който изцяло е побран в зареждащия сектор

TetrOS е вариация на знаменития Tetris, която е написана на Асемблер. Кодът на тази игра е побран в 512-те байта на записа за начално зареждане. Всъщност, играта заема едва 446 байта, които са максималния размер на зареждащата програма в MBR. MBR е секторът за начално зареждане, който съдържа кода и ...