06.10.2016

Резултати от търсенето

Обсъдиха дейностите по проект за услуги в Общностен център в Сливен

Обсъдиха дейностите по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства в Сливен". Общностният център се намира в детска градина „Теменуга" в кв. Ново село. Проектът, на стойност от 588 000 лв, е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурс ...

Във Велико Търново вече работи общностен център за деца и родители

Във Велико Търново заработи новият общностен център за деца и родители „Царевград”. Създаването му стана възможно след защитен проект по схема „Услуги за ранно детско развитие”, част от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на д ...

Общностен център “Надежда” лекува децата с подводна гимнастика и масаж

"Общностен център "Надежда" наистина дарява надежда, защото само за около 5 месеца Стефани вече има видими резултати - прави самостоятелни крачки". Това сподели Цветослава Иванова, майка на 6-годишната Стефани Иванова, която посещава  центъра три пъти седмично. Стефани идва в количка с установени Си ...

Общностен център “Надежда” лекува децата с подводна гимнастика и масаж

"Общностен център "Надежда" наистина дарява надежда, защото само за около 5 месеца Стефани вече има видими резултати - прави самостоятелни крачки". Това сподели Цветослава Иванова, майка на 6-годишната Стефани Иванова, която посещава  центъра три пъти седмично. Стефани идва в количка с установени Си ...

920 деца ще бъдат привлечени към проекта "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда"

  Община Бургас и Министерство на труда и социалната политика подписаха договор на 10 май за изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.004-0001-C01 "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG0 ...

920 деца ще бъдат привлечени към проекта "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда"

  Община Бургас и Министерство на труда и социалната политика подписаха договор на 10 май за изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.004-0001-C01 "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG0 ...