05.10.2016

Резултати от търсенето

Дребният шрифт на защитата за длъжника

Вноските по кредити трябва да са до 65% от месечния доход. Иначе заемът може да стане предсрочно изискуем.От месец насам теглилите ипотечни заеми могат да разчитат на нова регулация, която беше въведена, за да защити специфичните им интереси в отношенията им с банки и имотни посредници. Тъй като Зак ...