04.10.2016

Резултати от търсенето

Съдът във Варна отказа по-лека мярка на българин, издирван от Словакия

  Състав на Варненския апелативен съд отказа да измени в по-лека мярката за неотклонение на Емил Стоев, издирвана от властите в Република Словакия заради висящо наказателно производство за използване на скимиращо устройство и източване на чужди банкови карти. Стоев поиска да излезе от следствения арест, за да се възстанови след планова операция, извършена му преди 8 дни, съобщи БГНЕС. 26 годишният българин е в ареста с определение на Варненския окръжен съд (ВОС) от 24 август тази година. Той беше задържан по искане на компетентните власти на Република Словакия с Европейска заповед за арест (ЕЗА) заради две престъпления, извършени пролетта на 2014 година в съучастие с друго лице. Тандемът монтирал скимиращо устройство на банкомат на Словашката спестовна каса и в продължение на няколко дни сканирали PIN кодовете на повече от 30 граждани на Словакия. Месец по-късно с тези данни източили от банкомати във Филипините и Великобритания повече от 14 хиляди евро. Седмица след първоначалното задържане на Стоев, ВОС е поискал от властите в Словакия допълнителна информация, свързана с наказателно производство, което се води в първоинстанционен съд в град Чадца и е дал 10 дневен срок за получаването й. При служебна справка, извършена от Варненския апелативен съд днес е установено, че производството за разглеждането на искането за екстрадиране на Стоев е насрочено за 6 октомври 2016 година във ВОС. Като се съобрази с нормата на закона, който посочва, че мярката за неотклонение „задържане под стража” при ЕЗА се определя, за да се осигури присъствието на лицето при разглеждане на искането за екстрадиция, съставът на Апелативен съд Варна отказа да измени в по-лека процесуалната мярка за принуда на Емил Стоев. Издирваният от властите в Република Словакия българин ще дочака в ареста делото си за екстрадиция, което ВОС е насрочил за 6 октомври 2016 година.

Българин, издирван от Словакия за източване на чужди банкови карти, остава в ареста

Състав на Варненския апелативен съд отказа да измени в по-лека мярката за неотклонение на Емил Стоев, издирвана от властите в Република Словакия заради висящо наказателно производство за използване на скимиращо устройство и източване на чужди банкови карти. Стоев поиска да излезе от следствения арест, за да се възстанови след планова операция, извършена му преди 8 дни.Пресслужбата на съда припомня, че 26 годишният българин е в ареста

65 милиона евро за иновативен бизнес в България и Словакия след споразумение между Европейския инвестиционен фонд и СИБАНК

 Европейският инвестиционен фонд   (ЕИФ)  и  СИБАНК   E АД  (СИБАНК)  подписаха гаранционно споразумение за улесняване на достъпа до финансиране на иновативни малки и средни (МСП)   и междинни предприятия (с до  499  души персонал )   в България и Словакия.   Тази обща за двете държави операция в рамките на  InnovFin , със СИБАНК като координираща институция, включва споразумение с Č eskoslovensk á  obchodn á banka   a . s . ( CSOB ) – също част от  KBC  Груп, и се ползва от подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на  Инвестиционния план за Европа .   Новото споразумение ще даде възможност СИБАНК да предоставя кредити при изгодни условия на иновативни МСП и междинни предприятия за период от две години. Гаранцията от Европейския инвестиционен фонд е по линия на инициативата „ InnovFin  на Европейския съюз (ЕС) - финансиране за иноватори“ с финансова помощ по „Хоризонт 2020“, рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации. Помощта на ЕС за иновативни български и словашки фирми по линията на тази  операция  се очаква да генерира кредитен портфейл от 65 милиона евро.   Настоящата транзакция със СИБАНК е отражение на ангажимента на Европейския съюз да започне бързо конкретни инициативи по линия на ЕФСИ, като ускори сделките по кредитиране и гарантиране, с които да се даде възможност за увеличаване на заетостта и растежа в ЕС.   В коментар на подписването, заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен, отговарящ за ресор Заетост, растеж, инвестиции и конкурентоспособност, заяви: „Днешното споразумение между СИБАНК и ЕИФ (четвърт a та подобна обща за няколко държави операция по програма InnovFin ), препотвърждава нашия ангажимент още повече да подобрим географския обхват на малките и средни предприятия в Европа, които могат да се възползват от ЕФСИ. Европейският фонд за стратегически инвестиции ще продължи да играе ключова роля при подпомагането на иновативни малки  и средни фирми в България и Словакия (и отвъд тях) да получат достъп до добри финансови решения“   При изказването си по време на събитието в София, Алесандро Тапи, директор на отдел „Гаранции, секюритизация и микрофинансиране“ в ЕИФ, коментира: „Доволен съм, че ЕИФ подписва поредното си споразумение със СИБАНК. ЕИФ се радва на дългосрочни отношения със СИБАНК по линия на други споразумения, особено в рамките на ЕФСИ, затова съм благодарен на СИБАНК, че прие да се възползва от тази възможност да разширим сътрудничеството си. СИБАНК разполага със солиден опит във финансирането на МСП, а днешното споразумение ще помогне на СИБАНК да достигне до още повече малки фирми, нуждаещи се от финансиране.”   Петър Андронов,  главен изпълнителен директор на СИБАНК и Кънтри мениджър на  KBC  Груп за България подчерта: „Считаме, че днешното подписване на гаранционното споразумение по програма  InnovFin  между СИБАНК и ЕИФ, е символ на разширяване на успешното партньорство между двете институции. Още повече се гордеем от факта, че този договор е една от първите операции в Европа, които ЕИФ сключва с повече от една институция. Новото гаранционно споразумение ще даде възможност на иновативни компании (както МСП, така и междинни предприятия) да осъществят идеите си, като изпозлват финансиране при преференциални условия“.   За ЕИФ Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Основна мисия на фонда е да подпомага европейските микро-, малки и средни предприятия (МСП) като улеснява достъпа им до финансиране. ЕИФ създава и развива рисков капитал и капитал за растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени конкретно към този пазарен сегмент. В тази си роля ЕИФ насърчава целите на ЕС в подкрепа на иновациите, научноизследователските и развойни дейности, предприемачеството, растежа и заетостта. Повече информация за дейността на ЕИФ по линия на ЕФСИ можете да намерите  тук .   За СИБАНК СИБАНК, като част от белгийската група  KBC   e   една от най-активните български банки, които работят с финансови инструменти в подкрепа на бизнеса. СИБАНК поддържа активно партньорство с много еврпейски и български финансови институции като: Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие, Банката за развитие на Съвета на Европа, Националния гаранционен фонд и др.   СИБАНК е първият участник по плана Юнкер в България. През юли 2015 г. СИБАНК официално подпива споразумение с ЕИФ по програма  COSME . Благодарение на  COSME  гаранциите банката има възможност да отпусне 200 милиона лева кредити на български малки и средни фирми при преференциални изисквания относно обезпеченията. Една година по-късно, СИБАНК вече има подписани над 500 кредитни сделки за приблизително 70 милиона евро.   СИБАНК е финансирала така също и над 480 проекта на МСП за над 66 млн. при намалени наполовина изисквания за обезпечеността на кредитите и лихви с до 2.5% по-ниски от стандартните чрез използването на  JEREMIE  гаранции, които също се менажират от ЕИФ. Благодарение на петте кредитни линии за над 200 млн. евро, които банката получи от ЕИБ през последните девет години, тя успя да подкрепи над 500 бизнес проекта при облекчени лихвени условия.   За Инвестиционния план за Европа Инвестиционният план насочва вниманието към засилване на европейските инвестиции за създаване на заетост и постигане на растеж. Това става посредством по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси, премахване пречките пред инвестициите, осигуряване на прозрачност и техническа помощ за инвестиционните проекти. Инвестиционният план вече дава резултати. По данни на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) към юли 2016 г. благодарение на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в Европа са реализирани инвестиции на стойност над 115,7 милиарда евро.   С цел надграждане върху този успех,  на 14 септември 2016  г.   Европейската комисия предложи удължаване на ЕФСИ, увеличаване на капацитета му и засилване на ефективността му.  

ЕК съветва България и Словакия да спазват европейското законодателство за водите

  Европейската комисия призовава България и Словакия да спазват законодателството на ЕС в областта на водите, насочено срещу замърсяването с нитрати. Нитратите имат съществено значение за растежа на растенията и са широко използвани като подобряващи почвата вещества. Прекомерната им концентрация обаче води до сериозно замърсяване на водите и до последици за здравето на хората, икономиката и околната среда, съобщи БГНЕС. През март 2013 г. Комисията започна процедура за нарушение срещу българските органи, след като установи редица недостатъци в националната програма за действие във връзка с нитратите, изисквана съгласно разпоредбите на ЕС относно нитратите. Въпреки че след изменението на програмата за действие във връзка с нитратите през юни 2016 г. България вече е решила редица въпроси, страната продължава да не спазва ключови разпоредби, като например разпръскването на подобряващи почвата вещества и прага на използване от 170 kg азот/ha/година на оборски тор. През ноември 2012 г. Комисията започна процедура за нарушение срещу Словакия, след като установи редица недостатъци в националната програма за действие във връзка с нитратите, изисквана съгласно разпоредбите на ЕС относно нитратите. Въпреки че след приемането на нормативен акт за подобряващите почвата вещества Словакия вече е решила повечето от въпросите, страната все още не е определила достатъчния брой уязвими на нитрати зони и не е гарантирала, че програмата за действие във връзка с нитратите е в съответствие с правото на ЕС. В срок от два месеца България и Словакия трябва да уведомят Комисията за мерките, които са предприели, за да отстранят недостатъците. В противен случай Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС. 

Самолетът на последния президент на Чехословакия преодоля близо 400 километра без крила (ВИДЕО)

Самолетът на последния президент на Чехословакия и първи президент на Чехия Вацлав Хавел преодоля близо 400 километра без крила. Машината Ту-154 бе транспортирана от пражкия военен аеродрум до авиационния музей в град Куновица по шосето, съобщава rt.com.

Самолетът на последния президент на Чехословакия преодоля близо 400 километра без криле (ВИДЕО)

Самолетът на последния президент на Чехословакия и първи президент на Чехия Вацлав Хавел преодоля близо 400 километра без крила. Машината Ту-154 бе транспортирана от пражкия военен аеродрум до авиационния музей в град Куновица по шосето, съобщава rt.com.

И Словакия изпраща полицаи по българо-сръбската граница

Полицаи от Словакия ще се включат в сръбските патрули по границата с България, за да помогнат за спирането на потока от мигранти, които се опитват да достигнат Западна Европа през Балканите, предаде Associated Press. Министерството на вътрешните работи на Сърбия съобщи в изявление, че 15 словашки полицаи ще пристигнат следващия месец. Министрите на вътрешните работи на Сърбия и на Словакия са подписали днес в Братислава меморандум по този въпрос, се посочва в съобщението. ...

И Словакия изпраща полицаи по границата с България

Полицаи от Словакия ще се включат в сръбските патрули по границата с България, за да помогнат за спирането на потока от мигранти, които се опитват да достигнат Западна Европа през Балканите, предаде Associated Press. Министерството на вътрешните работи на Сърбия съобщи в изявление, че 15 словашки полицаи ще пристигнат следващия месец. Министрите на вътрешните работи на Сърбия и на Словакия са подписали днес в Братислава меморандум по този въпрос, се посочва в съобщението. ...

ЕСП: 5,7 млрд. евро са прогнозните разходи за извеждане на ядрени реактори в Литва, България и Словакия

  Извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и окончателното погребване на отпадъци в Литва, България и Словакия е струвало 11,4 млрд. евро, това посочват одиторите на ЕС, предаде БГНЕС. Според нов доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) прогнозните разходи за извеждане от експлоатация на ядрените реактори от първо поколение по съветски модели в Литва, България и Словакия възлизат на поне 5,7 млрд. евро и могат да се удвоят, ако се включи цената за окончателното погребване на високоактивни отпадъци. Това съобщават от Европейската сметна палата. Одиторите посочват, че съфинансирането от държавите членки на програмите на ЕС остава силно ограничено. От последния одит през 2011 г. финансовият недостиг във връзка с извеждане от експлоатация в Литва се е увеличил и надвишава финансирането с 1,56 млрд. евро. Изчисленият недостиг на финансиране в България и Словакия в момента възлиза съответно на 28 млн. евро и 92 млн. евро. Целевите програми на ЕС за финансиране на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения не създават подходящите стимули за навременно и разходно-ефективно извеждане от експлоатация, като при почти всички ключови инфраструктурни проекти се наблюдават закъснения. „Загрижен съм, че ключови проекти за извеждане от експлоатация са засегнати от закъснения, че финансовият недостиг остава, както и че напредъкът към окончателното погребване на високоактивните отпадъци е недостатъчен“, заяви Phil Wynn Owen, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада. Одиторите провериха напредъка при изпълнението на програмите на ЕС за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения от 2011 г. насам. Органите на държавите членки твърдят, че спирането на централите е необратимо, но не всички очаквани крайни резултати, които Европейската комисия използва за оценка на напредъка към постигане на състояние на необратимо спиране, са изпълнени изцяло. Демонтирането на ключови компоненти, като машинните зали, в нискоактивни зони е добре напреднало в ядрените централи в Игналина (Литва), Козлодуй (България) и Бохунице (Словакия). Но все още предстоят основните предизвикателства, свързани с работата във високоактивните зони като сградите на реакторите. Трите държави членки са изградили основна инфраструктура за временно управление на отпадъците на място, но при почти всички ключови инфраструктурни проекти се наблюдават закъснения. Най-големи са закъсненията в Литва, където през 2011 г. крайният срок за извеждане от експлоатация е удължен с още девет години до 2038 г. Бъдещите разходи във връзка с извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и окончателното погребване на отработено ядрено гориво невинаги са признати като провизии и/или са включени в бележките към отчета. Това ограничава прозрачността и пречи на отговорните органи правилно да планират поемането на бъдещите разходи за извеждане от експлоатация и погребване на отпадъци. Одиторите отправиха известен брой препоръки към Комисията и към държавите членки. Сред основните препоръки към Комисията са: да поиска увеличаване на националното съфинансиране за финансовия периода 2014—2020г.; целевите програми за финансиране на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в Литва, България и Словакия следва да бъдат прекратени след 2020 г. Ако се установи ясна необходимост от използване на финансиране от ЕС след 2020 г. в една или повече от тези държави членки, всяко бъдещо финансиране от ЕС, предложено от Комисията и одобрено от законодателя, следва да включва подходящи стимули за изпълнение на извеждането от експлоатация, включително чрез ограничаване във времето и предвиждан е на подходящи равнища на съфинансиране от страна на държавата членка. Един от начините това да бъде постигнато е да се обмисли разширяването на достъпа до европейските структурни и инвестиционни фондове, за да се даде възможност дейностите по извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения да бъдат покрити при изпълнение на тези условия; да позволи подпомагането на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения единствено за финансиране на разходите за персонала, който е ангажиран изцяло с дейностите по извеждането от експлоатация; да работи съвместно с всички засегнати държави членки, така че всички бъдещи разходи, свързани с извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и окончателното погребване на отработено гориво, да се отчитат правилно и по прозрачен начин; съвместно всички държави членки следва да проучи възможностите за окончателно погребване на отработено гориво и високоактивни отпадъци, включително евентуални решения на регионално ниво и други решения на ниво ЕС. Сред основните препоръки към засегнатите държави членки са: допълнително да подобрят своите практики в областта на проектното управление с цел изграждане на необходимата инфраструктура за управление на отпадъците и отработеното гориво съгласно планираното; и да изградят собствен технически капацитет, така че да постигнат по-добър баланс между използването на вътрешни и външни експерти; да намерят по-добри начини за обмен на добри практики и технически познания, както между тях самите, така и с по-широката общност в сферата на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в ЕС и извън нея; да изготвят по-пълен разчет на разходите и финансови планове за погребване на отработено гориво и радиоактивни отпадъци; да признаят собствената си роля за гарантиране на зачитането на принципа „замърсителят плаща“ и да са готови да използват национални фондове за покриване на разходите за извеждане от експлоатация, включително и разходите за крайното погребване, както в рамките на настоящия период на финансиране, така и след това. 

ЕС: Парите за разглобяване на старите реактори в България, Литва и Словакия не стигат

Извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и окончателното погребване на отпадъци в Литва, България и Словакия ще струва 11.4 млрд. евро, това...

Словакия настоява новите сили на ЕС да са на границата на България до края на годината

Премиерът на Словакия Роберт Фицо изрази надежда, че новата служба на ЕС за охрана на границите и брегова охрана ще бъде разположена по външните граници на съюза до края на 2016 година, цитиран от „Франс прес”.

Jaguar Land Rover строи завод в Словакия

Jaguar Land Rover започна изграждането на новия си производствен цех в Словакия. Сред гостите на откриващата церемония присъстваха министър-председателят на Словакия Роберт Фико и британският посланик в страната Анди Гарт. JLR продължава да бъде водеща [ ... ]

JAGUAR LAND ROVER ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВИЯ СИ ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ В СЛОВАКИЯ

JAGUAR LAND ROVER ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВИЯ СИ ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ В СЛОВАКИЯ Източник: www.landrover.bg Jaguar Land Rover започна изграждането на новия си производствен цех в Словакия. Сред гостите на откриващата...

"Ягуар Ленд Роувър" започна изграждането на завода си в Словакия

"Ягуар Ленд Роувър" започна изграждането на новия си завод край словашкия град Нитра. Сред гостите на откриващата церемония бяха министър-председателят на Словакия Роберт Фико и британският посланик в страната Анди Гарт. Заводът се изгражда на площ от 300 хиляди квадратни метра, като в нея ще се произвеждат голяма част от изцяло новите, алуминиево базирани, автомобили на групата "Ягуар Ленд Роувър". Според главния изпълнителен директор на британската автомобилна група д-р...

Jaguar Land Rover започна изграждането на новия си завод в Словакия

Jaguar Land Rover започна изграждането на новия си завод в Словакия Jaguar Land Rover обяви, че днес близо до Нитра, Словакия, е започнало изграждането на изцяло новия производствен комплекс на...

Словакия настоява за помощ за България

Още на предстоящата среща на ЕС в Братислава на 16 септември ще бъде поставен въпросът за защита на външните граници и новата гранична линия ще бъде България-Македония. Това каза словашкият премиер Роберт Фицо, който ще бъде домакин на неформалната среща на върха в Братислава. Новата гранична линия България - Македония всъщност е този план Б,

Словакия: Да защитим Българо-македонската граница, основите ни са християнски

Още на предстоящата среща на ЕС в Братислава на 16-ти септември ще бъде поставен въпросът за защита на външните граници и новата гранична линия ще бъде България-Македония. Това каза словашкият премиер Роберт Фицо, който ще бъде домакин на неформалната среща на върха в Братислава. Новата грани ...

Кошмар в Словакия! Медикоптер се разби, няма оцелели

4-ма души загинаха след падане на медицински хеликоптер (медикоптер) в Словакия, предаде ТАСС. Вертолетът се разбил тази нощ около централния град Банска Бистрица 30 секунди след като летателният апарат излетял от площадката.