04.10.2016

Резултати от търсенето

ДФЗ утвърди размера на помоща за животновъди и за борба с вредители

Държавна помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, в размер на 13 130 979 лева ще получат животновъдите, реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“, съобщиха от ДФЗ. Минималната помощ de minimis се предоставя на регистрирани по Наредба 3 от 1999 г. стопани, отглеждащи

ДФЗ подпомага млади земеделци с близо 1 млн. лева

Държавен фонд "Земеделие" преведе днес близо 1 млн. лева по схемата за млади земеделски стопани (МЗС), съобщиха от Фонда. Подпомагане получават близо 3000 стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане за Кампания 2015