04.10.2016

Резултати от търсенето

Близо 7% от местообитанията в Натура 2000 ще са строго защитени като стари гори

7% от местообитанията в зоните по Натура 2000 ( или близо 107 000 ха гори) са обявени като гори във фаза на старост в държавните горски територии. Така общо над 200 000 ха държавни гори ще имат специален статут и в тях ще бъдат наложени строги ограничения при стопанисването им. Това съобщават от пре ...

Възползва ли се пълноценно държавата от наградата "Натура 2000" на ЕК?

Комисарят по морско дело и рибарство в ЕК – Кармену Вела лично връчи награди за Натура на български неправителствени организации. Българската фондация за биоразнообразие е в основата на проекта, който спечели наградата „Натура 2000“ в категорията „Социално –икономически ползи“. Проектът се изпълнява ...