03.10.2016

Резултати от търсенето

Чуйте глас на Цацаров дали са честни изборите у нас

Румяна Арнаудова е родена в Сандански. Завършила право в ЮЗУ. Израсла в кариерата от юрисконсулт до прокурор и шеф на районната прокуратура в родния си град. През 2010 г. е командирована в Софийска градска прокуратура, на която после става говорител. По-късно главният прокурор Цацаров избира да говори с нейния глас.

И на 50 Сотир Цацаров не се отказва от хобитата си - история и самолети

Не забравя разликата между добро и зло Половин век между книгите, съдебните дела и семейството. Така близки до главния прокурор Сотир Цацаров описват кратко неговия живот. Преди три дни прокурор №1 стана на 50 години. Роден е на 28 септември 1966 г. в Пловдив, Везни. За представителите на тази зодия казват,

Богиня и самолет за юбилея на Цацаров

Затрупаха главния прокурор с картини, вина и честитки Да станеш на 50 години и в този момент да си главен прокурор на България не е лесна работа. От ранни зори вчера обвинител №1 на държавата Сотир Цацаров не спря да говори по телефона. Заради честитките, които го заливаха една след друга. И те не са само от целия български елит, властта и кадровиците. А и от чужбина - висши магистрати, съдии и други важни особи не пропуснаха 50-тата годишнина на главния прокурор. А подаръците за него се сипех...

Цацаров обяви таксите за паркиране в Слънчев бряг за незаконни (Обзор)

Под съмнение са парите от синя зона, за достъп на такситата, колите за зареждане, от тротоарното право и куп наеми Решенията ни са легитимни, нека съдът да реши, казва Златко Димитров, изпълнителен шеф на “Слънчев бряг” АД със 75% държавно участие Четири решения на борда на директорите на “Слънчев бряг” АД да бъдат обявени за нищожни,

Прокуратурата след проверка, разпоредена от Цацаров: В Слънчев бряг събират такси незаконно

Под съмнение са парите от синя зона, за достъп на такситата, колите за зареждане, от тротоарното право и куп наеми Решенията ни са легитимни, нека съдът да реши, казва Златко Димитров, изпълнителен шеф на “Слънчев бряг” АД със 75% държавно участие Четири решения на борда на директорите на “Слънчев бряг” АД да бъдат обявени за нищожни,

Цацаров погна таксите в Слънчев бряг

Обвинението скочи на взиманите пари за бариери и наеми през летния сезон Прокуратурата се захвана с проверка на такси, договори и заграждането на „частни" улици в Слънчев бряг. Обвинител №1 Сотир Цацаров разпореди да се установи законността на всички дейности, извършвани на територията на курортния комплекс за времето на сезон 2016 г. Причината е, че в края на активния туристически сезон Окръжна прокуратура – Бургас е протестирала четири акта на Съвета на директорите на дружеството ...

Цацаров проверява законността на събраните такси в “Слънчев бряг“

  В изпълнение на конституционно уредените правомощия на Прокуратурата за упражняване на надзор за законност, главният прокурор Сотир Цацаров е разпоредил на Върховна административна прокуратура и Окръжна прокуратура - Бургас извършване на проверка по реда на надзора за законност на дейностите, извършвани на територията на к. к. „Слънчев бряг“, предаде БГНЕС. Предметът на проверката обхваща законност на събираните плащания под формата на такси, суми по договори, суми за ползване, наемни цени и др. от страна на “Слънчев бряг” АД и на Община Несебър, за времето на активния летен сезон 2016 г., съобщиха от прокуратурата. При преглед на правния статут на дружеството, 75% от капитала на което е държавна собственост, Окръжна прокуратура - Бургас е установила, че „Слънчев бряг“ АД не е административен орган, т. е. не е част от изпълнителната власт. Въпреки това Съветът на директорите на това дружество, чрез свои актове, е въвело редица изисквания за извършване на стопанска дейност, с които се въздейства едностранно в правната сфера на неограничен кръг лица. Издалият акта правен субект (СД на „Слънчев бряг“ АД) не е оправомощеният от законодателя правен субект да формира валидно вола и така да упражни държавна власт. А щом липсва надлежно оправомощен субект, налице е липса на същностен елемент на акта и той е нищожен. Извършената проверка е установила основания за предприемане на действия от страна на прокуратурата по отношение на четири решения на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД. Решенията са издадени от некомпетентен орган – Съвета на директорите на к. к. “Слънчев бряг“, а не от Община Несебър, поради което Окръжна прокуратура - Бургас ги е протестирала пред Административен съд – Бургас и е поискала обявяването им за нищожни. Атакуваните решения касаят промяна на статута на пътищата, собственост на „Слънчев бряг“ АД, общите условия за ползването на инфраструктурата на комплекса и правилата за движение по неотворените за обществено ползване пътища, както и две решения за определяне на цените на предоставяне на права и услуги в комплекса. На 01.03.2011 г., Съветът на директорите на “Слънчев бряг” АД е приел решение за промяна на статута на пътищата на „Слънчев бряг“ АД като от отворени за обществено ползване, ги е променил в частни пътища, неотворени за обществен достъп. Със същото решение е одобрен и проект за „Организация на движение и обособяване на паркоместа за „Синя зона“ в к. к. “Слънчев бряг – изток“, като са въведени правила за движение по нея. По силата на това решение дружеството изисква заплащането на такси за ползването на транспортните и пешеходните алеи в комплекса. От събраните в хода на проверката материали е установено, че тези пътища нямат статут на "частни пътища, неотворени за обществено ползване", а представляват публична общинска собственост. Те, съгласно Закона за пътищата, се управляват от кмета на съответната община, който има материалната компетентност от закона да постановява заповеди с оглед правилното ползване и управление на тези пътища. Според прокуратурата, Съветът на Директорите няма компетенции за промяна на статута на частните пътища на „Слънчев бряг“ АД. „Дружеството „Слънчев бряг“ АД, чрез протестираното Решение на Съвета на Директорите, превишава правата си, като осъществява привидна, идентична с административната дейност, изразяваща се във властническо волеизявление, с което се създават задължения, респ. права за големи групи от хора. Като стопанска организация, регистрирана по ТЗ, „Слънчев бряг“ АД е субект на правото, равнопоставен на всеки друг- ЮЛ или ФЛ, поради което е некомпетентно да се произнася с волеизявления, припокриващи се с административни актове. Единствена административно-териториална единица според Конституцията на РБ, компетентна да прави това, е Община Несебър“ е посочено в протеста. Едновременно с това Окръжна прокуратура - Бургас е отправила предложение по реда на надзора за законност и до кмета на община Несебър, за извършване на незабавна проверка на ползването и управлението на всички пътища, които са отворени за обществено ползване в к. к. „Слънчев бряг“, както и да издаде необходимите административни актове за правилното ползване и управление на тези пътища. За предприемането на тези мерки прокуратурата е определила срок на кмета на община Несебър – 30.09.2016 г. С решение от 07.04.2014 г. Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД е приел и действат Общи условия за ползването на инфраструктурата на к. к. “Слънчев бряг – изток”. Тези Общи условия съдържат Правила за движение по неотворените за обществено ползване пътища в к. к. “Слънчев бряг – изток”. Те са приети под формулировката за сключването на сделки с трети лица за ползване на собствената на „Слънчев бряг“ АД инфраструктура, срещу заплащане на дължимата цена на услугата на предоставянето. В тях са предвидени контролни режими, правила, права и услуги, които не представляват търговски сделки по смисъла на търговския закон. Търговското дружество не е административен орган, а актовете му имат вътрешноведомствен характер. Тъй като дружеството е гражданскоправен субект, а не орган, упражняващ властнически правомощия, актовете им не представляват властническо волеизявление, съответно на административен акт, поради което са нищожни. С Решение от 05.04.2016 г. и Решение от 15.06.2016 г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД са актуализирани цените на предоставяните права и услуги за ползване на инфраструктура и цените за тях. Единственият оправомощен орган на територията на к. к.“Слънчев бряг“ да приема такива е Община Несебър. Община Несебър е регламентирала плащания под формата на такси, суми по договори, суми за ползване, наемни цени и др., чрез подзаконови нормативни актове-наредби, приети с Решения на Общинския съвет. С атакуваните решения се дублират регламентираните от общината дължими такси, което е незаконно и недопустимо. Затова Окръжна прокуратура – Бургас е поискала и тези решения да бъдат обявени за нищожни, като издадени от некомпетентен орган. 

Сотир Цацаров разпореди проверка на "Слънчев бряг АД"

Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди проверка за законност на дейностите, извършвани на територията на курортен комплекс Слънчев бряг. Проверката включва събираните такси, суми по договори, суми за ползване, наемни цени и др. от страна на "Слънчев бряг" АД и на Община Несебър, за времето на активния летен сезон през 2016 г, съобщи пресцентърът на държавното обвинение. Окръжната прокуратура в Бургас е установила, че дружеството - "Слънчев бряг" АД, 75 % от капитала на което е...

Сотир Цацаров разпореди проверка на държавното "Слънчев бряг АД"

Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди проверка за законност на дейностите, извършвани на територията на курортен комплекс Слънчев бряг. Проверката включва събираните такси, суми по договори, суми за ползване, наемни цени и др. от страна на "Слънчев бряг" АД и на Община Несебър, за времето на активния летен сезон през 2016 г, съобщи пресцентърът на държавното обвинение. Окръжната прокуратура в Бургас е установила, че дружеството - "Слънчев бряг" АД, 75 % от капитала на което е...

Мащабна акция по заръка на Цацаров тресе Слънчев бряг 

Главният прокурор разпореди мащабна проверка за законност на събираните такси на територията на Слънчев бряг, съобщиха от държавното обвинение. Прокуратурата протестира четири решения на Съвета на директорите на "Слънчев бряг" АД и поиска от съда обявяване на тяхната нищожност. 

Цацаров разпореди проверка на законността на събираните такси в Слънчев бряг

Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди мащабна проверка за законност на събираните такси в курорта Слънчев бряг, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Прокуратурата протестира четири решения на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД и поиска от съда обявяване на тяхната нищожност. В изпълнение на конституционно уредените правомощия на

Цацаров разпореди проверка за законност на събираните такси в к.к. “Слънчев бряг“

В изпълнение на конституционно уредените правомощия на Прокуратурата за упражняване на надзор за законност, главният прокурор Сотир Цацаров е разпоредил на Върховна административна прокуратура и Окръжна прокуратура - Бургас извършване на проверка по реда на надзора за законност на дейностите, изв ...

Цацаров няма да проверява твърденията на Цветан Василев

Прокуратурата няма да проверява твърденията на бившия мажоритарен собственик на фалиралата КТБ Цветан Василев в интервю пред "Капитал" преди няколко дни. Това съобщи говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова пред "Дневник". Тя уточни, че след като Софийската градс

Цацаров разжалва прокурорка, разследвала сина си

Шефката на прокуратурата в Девин Мария Дамянова беше разжалвана след предложение на главния прокурор Сотир Цацаров. Гневът на магистратите се надигнал, след като станало ясно, че Дамянова лично се определила като наблюдаващ прокурор по дело, в което синът й е обвиняем за кражба на лек автомобил „Ауди”, съобщава „Телеграф”.

Цацаров нареди укрепване на Тютюневите складове

Незабавно да бъдат укрепени и обезопасени изпепелените тютюневи складове в Пловдив. Това бе разпоредено от главния прокурор Сотир Цацаров и разпространено от подопечните му обвинители в окръжната прокуратура в Пловдив. "Инспекторат по опазване на културното наследство" към Министерство на културата. За да се предотврати разрушаването и за да се избегне опасността от инциденти, е разпоредено да се вземат мерки за укрепването на тютюневите складове. В 7-дневен срок прокуратурата трябва да бъде ув...

Сотир Цацаров: Освен версията „клошар“ ще разследваме и за инвестиционни интереси!

 Викат кмета на Пловдив и собствениците на Тютюневия град на разпити И ДАНС се включва в разследването на пожара, следователите ще преглеждат всяка хартийка   „Версията „Клошар“ е основна, но не единствената, по която ще работим и разследваме“, обяви главният прокурор Сотир Цацаров в Пловдив след края на работното съвещание във връзка с опожарените 4 склада от Тютюневия град. В него участваха главният секретар на МВР Георги Костов, шефът на Областната дирекция на полицията старши комисар Христо Разсолков, окръжният прокурор Румен Попов и наблюдаващият случая прокурор Костадин Паскалев. „Разследването ще се извършва по две направления. Първото е чисто криминално и ще трябва да изясни прякото възникване на пожара и начина му на разпространение върху четирите тютюневи склада. Втората посока е свързана с търсене на инвестиционния интерес към въпросните сгради и установяване на институционалната отговорност. Основната версия, която ни е известна досега е, че клошарят Любомир Данчев е станал причина за подпалването на складовете, но това по никакъв начин не изключва и останалите предположения. Разследването ще установява как са се запалили останалите три склада и ще трябва да търси не само прекия извършител, но и какъв е евентуалният инвестиционен интерес след такъв пожар, т.е. всичко, което се е случвало със сградите от придобиването им от въпросните фирми до пожара и какво би се случило след пожара. Защото с този пожар се вдига цяла бариера от административни трудности, свързани с евентуален инвестиционен интерес към тютюневите складове“, декларира Сотир Цацаров. Главният прокурор съобщи, че досъдебното производство се превръща в следствено дело и ще бъде поето от екип на Окръжна следствена служба в Пловдив, като към тях ще се присъединят и служители от ДАНС. Цацаров подчерта, че пожарът в тютюневите складове поразително прилича на инцидента със събарянето на другия тютюнев склад, който се намира на ул. „Одрин“ 8. Разрушаването на сградата там започна преди няколко месеца, но беше спряно с жива верига от протестиращи. Още утре експерти от главна дирекция „Пожарна безопасност“ заедно със служители на местната служба започват утре оглед на складовете, ще стартира и изготвянето на пожаро-техническата експертиза, която според Цацаров тя ще бъде ключова в разследването. „По време на предварителното разлседване ще бъдат изискани и проверени абсолютно всички „хартийки“, които ще бъдат изискани от Министерството на културата, Община Пловдив, собствениците и други институции, за да се провери какви инвестиционни намерения е имало от съответните фирми“, заяви главният прокурор. Той допълни, че започват масови разпити и на тях ще бъдат подложени всички начело с кмета на Пловдив Иван Тотев, районния кмет на „Централен“ Георги Стаменов, главния архитект на общината Румен Русев, други отговорни лица, собствениците на сградите в Тютюневия град или техни представители. „Ще проследим и начина, по който е осъществено кандидатстването с проекта за Тютюневия град, включен в концепцията, с която Пловдив бе избран за Европейска столица на културата“, завърши Сотир Цацаров.

Цацаров: Версията, че клошар е подпалил тютюневите складове, не е единствената

Версията, че клошар е прекият извършител на пожара в първия от изгорелите тютюневи складове в Пловдив, е основна, но не е единствена, заяви главният прокурор Сотир Цацаров. Служители на ДАНС и икономическа полиция ще разследват евентуалния инвеститорски интерес, който може да има по отношение на емблематичните сгради. За целта ще се проследи историята на собствеността им, както и всички документи, поискани и издадени от държавни и общински институции.

Цацаров: Версия "клошар" е основна, но не елиминира другите

  Версията "клошар" не елиминира други основни версии, каза днес в Пловдив главният прокурор Сотир Цацаров след работна среща с ръководството на Окръжна прокуратура, на МВР, Пожарна безопасност и Икономическа полиция по повод пожара в тютюневите складове, предаде БГНЕС. За палежа на Тютюневите складове вече има задържан извършител- 44 годишният Любомир Данчев, самонастанил се на четвъртия етаж в един от складовете. Доказано е вече, че пожарът тръгва от неговата стая. Разследването тепърва предстои, стана ясно от брифинга. То продължава като следствено дело и се поема от Окръжна следствена служба. Още утре експерти от Национална дирекция Пожарна безопасност идват на място и заедно с местни специалисти се заемат при първа възможност с изготвянето на пожарно-техническата експертиза, която ще е ключът към разследването, каза още главният прокурор. Ще се проучи първоначалното огнище, начинът на разпространение върху останалите сгради и особено важния въпрос- по- късното запалване на четвъртата сграда, която отстои през улицата от горящото каре. "Разследването във всички случаи трябва да търси не само прекия извършител, но евентуалния инвестиционен интерес, който стои зад този пожар, каза още Цацаров. Ситуацията, в която има сгради - има тежки и изключително рестриктивни процедури за опазване на културното наследство е ясна. Трябва обаче да се разбере в ситуацията, в която вече няма сгради или от тях са останали само стени, какви и колко тежки бариери отпадат пред настоящите или бъдещи собственици. Цацаров изрази съмнение, че соченият за собственик бивш почетен италиански консул е действително такъв, но това ще се изясни по втората линия на разследването, в която са привлечени и Икономическа полиция и ДАНС. Предстои да се проследи движението на собствеността от придобиването и от частните лица и дружества до пожара. По втората линия ще се разпитват и всички длъжностни лица, начело с кмета на Пловдив и районния кмет, които имат някакво отношение към складовете. "Ще бъде събран всеки лист хартия, от който личи инвестиционно намерение, желание за застрояване и прочее, свързано със сградите.", каза още главният прокурор. Ще се проучва и участието на "Фондация 2019", която спечели конкурса за Пловдив- Европейска столица на културата 2019 и с участието на Тютюневия град в проектите - как точно и какво се предвижда в тези проекти. С Министерството на културата вече е установен контакт, първият резултат е констативен протокол след вчерашното посещение на министър Вежди Рашидов. Още утре следователи ще получат оттам цялата документация, свързана с тютюневите складове. Екипът на Окръжна прокуратура- Пловдив, който се заема с производството по палежа, е същият, който работи и по случая със срутения през март тютюнев склад на ул."Одрин" 8 в града. Според главния прокурор, сходството между двете ситуации е видимо. Като човек, който е роден и живее в Пловдив, искам да кажа, че той така не може да се развива, завърши главният прокурор. Той така може да се разрушава- като дух, като архитектура, като култура.

Цацаров бесен заради опожарения Тютюнев град! Ще търси до дупка инвестиционния интерес зад палежа

Версията "клошар" не елиминира други основни версии. Това заяви днес в Пловдив главният прокурор Сотир Цацаров. По думите на Цацаров става дума за...