03.10.2016

Резултати от търсенето

Внезапно почина доайенът на Стопанска академия в Свищов

На 82-годишна възраст на 2 октомври 2016 г. внезапно почина доайенът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и почетен гражданин на Свищов, проф. д-р ик.н. Радко Радков. Това съобщиха от пресцентъра на Стопанска академия "Д. А. Ценов".

НСИ отчита стабилизиране на стопанската конюнктура в България през септември

Общият показател на бизнес климата в България остава през септември на равнището си от август и недалеч от близо 8-годишния връх на показателя, достигнат през юни, показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ). Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността, строителството и в търговията на дребно при влошаване на съответния показател в сектора на услугите. Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, се повишава през септември с 1,0 пункт (спрямо август, когато нарасна с 0,7 пункта) в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия. По тяхно мнение настоящата производствена активност също бележи леко подобрение, като има увеличение и на очакванията им за дейността през следващите три месеца. Основните пречки, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната. По отношение на продажните цени в промишлеността, преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца, показва проучването на НСИ.                                                              Графика на общия индекс за бизнес климата в България През септември показателят "бизнес климат в строителството" нараства с 1,4 пункта (след него спад с 3,0 пункта през август) в резултат на оптимистичните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на техните предприятия. Според тях настоящата строителна активност се подобрява спрямо предходния месец, като и техните очакванията за следващите три месеца са по-благоприятни. Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията в този сектор, продължава да бъде свързан с несигурната икономическа среда, следван от конкуренцията в бранша и от наличните финансови проблеми. По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. Националната статистика отчита повишение с 0,6 пункта през септември на съставния показател "бизнес климат в търговията на дребно" (след спад с 1,9 през август) в резултат на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на техните предприятия. Същевременно обаче техните оценки относно обема на продажбите и поръчките към доставчици през следващите три месеца се по-резервирани. Основните фактори, затрудняващи развитието на дейността в отрасъла, продължават да бъдат конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, По отношение на продажните цени в отрасъла преобладаващите очаквания на търговците на дребно са те да останат без промяна през следващите три месеца. През септември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" намалява с 3,6 пункта (след повишение с 1,3 пункта през август) в резултат на изместване на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на техните предприятия от "по-добро" към запазване на "същото" ниво. Относно търсенето на услуги, настоящата тенденция се оценява като подобрена, докато очакванията им за следващите три месеца са по-резервирани. И тук конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да са основни фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в този отрасъл. Относно продажните цени – преобладаващите очаквания на мениджърите в сектора на услугите са те да останат без промяна през следващите три месеца. Резултатите от последното проучване на НСИ показват поредна стабилизация на общия бизнес климат над неговото дългосрочно осреднено ниво и не много далеч от върха през юни, когато беше достигнато най-високо ниво от края на 2008 година насам.

Откриха новата академична година в Стопанската академия в Свищов

С тържествена церемония в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” бе открита новата учебна 2016/2017 година. Церемонията за приемането на 81 випуск на свищовската Алма матер уважиха проф. д-р Пенчо Пенчев - областен управител на област Велико Търново, Генчо Генчев - кмет на община Свищов, проф. д-р ик.н.

България ще съдейства на ОАЕ за внос на селскостопанска продукция

  Министърът на икономиката Божидар Лукарски обсъди възможностите за разширяване на икономическото сътрудничество и търговията между България и Обединените Арабски Емирства (ОАЕ) с посланика на Емирствата Шейх Ахмед Али Хамад Алмуалла. Двамата очертаха темите за разговори при предстоящото на 11-13 октомври т.г. официално посещение в България на министъра на икономиката на ОАЕ, Султан бин Сайед Ал Мансури начело на бизнес делегация, пише БГНЕС. Министър Лукарски заяви интереса на България към съдействие на правителството на ОАЕ за внос на селскостопанска продукция от България и по-специално млечни изделия и закваски от държавната „Ел Би Булгарикум“, агнешко и пилешко месо, царевица, минерална вода и др. стоки. Също така страната ни разполага с възможности за износ за ОАЕ на козметични продукти, лекарства и медицински пособия, тютюневи изделия. „В областта на инфраструктурата бихме могли да доставяме строителни материали, както и да участваме в проекти за изграждането на жилищни и инфраструктурни обекти и ВИК, включително и технологии за обезсоляване на морска вода“, посочи министър Лукарски. Той заяви, че от значение за страната ни са и възможностите за привличане на инвестиции от ОАЕ. От своя страна Шейх Ахмед Али Хамад Алмуалла подчерта, че за ОАЕ е от голяма важност осигуряването на сигурността на хранителните доставки и затова нашата селскостопанска продукция представлява интерес за страната. Също така той посочи, че ОАЕ предлага възможности за реализиране на много строителни работи във връзка с предстоящото ЕКСПО 2020 в Дубай. 

В Националния икономически съвет се включи Съюзът за стопанска инициатива

  Правителството измени постановлението, с което беше създаден Националния икономически съвет като консултативен орган към Министерския съвет, пише БГНЕС. С промените Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) се включва като член в състава на Съвета. Решението е във връзка с признаването на ССИ за представителна организация на работодателите на национално равнище за срок от четири години. 

Съюзът за стопанска инициатива става член на Националния икономически съвет

Правителството измени постановлението, с което беше създаден Националния икономически съвет като консултативен орган към Министерския съвет. С промените Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) се включва като член в състава на Съвета. Решението е във връзка с признаването на ССИ за представителна организация на работодателите на национално равнище за срок от четири години.

Любен Панов: Промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел са много добри

Приетите промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел са много добри и са резултат от дългогодишни усилия. Това коментира в предаването "Преди всички" по "Хоризонт" Любен Панов от Български център за нестопанско право. Народните представители приеха в четвъртък на второ четене промените в Закона, с което прехвърли регистрацията им от окръжните съдилища на Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Прие се и създаването на Съвет за развитие на гражданското общество към Министерски съвет с цел разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. Трите основни цели на тази инициатива са постигнати напълно, каза още Любен Панов. Регистрацията на неправителствените организации ще се прехвърли от съда на Агенцията по вписвания. Вярно е, че ще стане чак след 1-ви януари 2018 г., но от друга страна има техническо време, в което Агенцията по вписвания ще трябва да се подготви. Относно създаването на Съвет за развитие на гражданското общество, Любен Панов коментира: Ние имахме по-различна визия за състава на съвета, който в момента се състои почти изцяло само от неправителствени организации. Ние искахме там да има представители на политическо ниво, за да се получи по-добър диалог. Но в момента вицепремиер ще председателства съвета и няма забрана в него да участват и други представители на държавата.Съветът за развитие на гражданското общество трябва да предлага към кои неправителствени организации да отиват част от парите, които ще бъдат предивдени в бюджета за неправителствения сектор:Съветът ще приеме правила, по които ще се избират организациите, ще организира процедурата и ще предлага на МС кои организации да получат финансиране на базата на тази процедура, публично, на конкурсен принцип. Общо взето МС просто трябва да одобри списъка, добави Панов. Цялото интервю чуйте от звуковия файл.

Днес е важен празник! Започва „стопанската Нова година” и черпят 9 хубави имена

Днес православната църква почита Преп. Симеон Стълпник. Св. Марта. Св. мчци Айтал и Амун дякони. С този празник започва есенната оран; светецът се смята за покровител на орачите, затова го наричат „Симеон Орачо”, „Симеон Стълпник”, а денят му — „стопанската Нова година”. 

НСИ отчита стабилизиране на стопанската конюнктура в България през август

Общият показател на бизнес климата в България остава през август приблизително на равнището от юли и недалеч от близо 8-годишния връх на показателя, достигнат през юни, показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ). Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и в сектора на услугите при влошаване на съответните показатели в строителството и търговията на дребно. Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, се повишава през август с 0,7 пункта спрямо юли, когато остана недалеч от равнището през юни в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия. По тяхно мнение настоящата производствена активност стабилизира на нивото от предходния месец, но в същото време прогнозите им за дейността през следващите три месеца са по-резервирани. Основните пречки, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 47,3% и 25,5% от промишлените предприемачи. По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца, показва проучването на НСИ.                                                                                                     Графика на индекса за бизнес климата в България През август показателят "бизнес климат в строителството" се понижава с 3,0 пункта след повишение с 1,3 пункта през юли в резултат на влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състояние на техните предприятия, като в същото време мненията им относно строителна активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца са по-неблагоприятни. Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията в този сектор, продължава да бъде свързан с несигурната икономическа среда, следван от конкуренцията в бранша, като анкетираните регистрират засилване на негативното им влияние. По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. Националната статистика отчита намаляване на съставния показател "бизнес климат в търговията на дребно" през август с 1,9 пункта спрямо юли в резултат на изместване на оценките на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията от "Добри" към "задоволително". Същевременно обаче техните оценки относно обема на продажбите през последните три месеца се подобряват, като се регистрира и лек оптимизъм в очакванията има за следващите три месеца. Основните фактори, затрудняващи развитието на дейността в отрасъла, продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. По отношение на продажните цени в отрасъла преобладаващите очаквания на търговците на дребно са те да останат без промяна през следващите три месеца. През август съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 1,3 пункта след солиден спад с 5,7 пункта през юли, благодарение на подобрените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на техните предприятия през следващите шест месеца. По отношение обаче на настоящото търсене на услуги, както и на очакванията за следващите три месеца, мненията на мениджърите са по-резервирани. И тук конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да са основни фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в този отрасъл. Относно продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите в сектора на услугите са те да останат без промяна през следващите три месеца. Резултатите от последното проучване на НСИ показват стабилизация на общия бизнес климат над неговото дългосрочно осреднено ниво и не много далеч от юни, когато беше достигнато най-високо ниво от края на 2008-а година насам.

Мълния подпали стопанска постройка

Мълния е предизвикала пожар в стопанска постройка в село Дряновец – съобщават от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Разград. Сигналът за пожар е подаден в 21,15 ч. на 22 август. Горяла стопанска постройка на ул. „Йордан Стоянов“ №36. Изгорели са 50 кв.м. покривна конструкция, 20 бали фураж, 1 тон груб фураж, конска каруца и стопански инвентар. Огнеборците установили, че огънят е предизвикан от мълния, паднала върху покрива на постройката.   ...

Държавните гори с ограничения за стопанската дейност?

За 2 години площта на горите, които се стопанисват по специален начин, с определени ограничения нараства с около 200 000 хектара, каза заместник-министърът на земеделието Георги Костов. „Ограниченията, които се налагат в тези 200 000 хектара, към този момент имат голямо обществено значение, имат значение за опазването на природата на страната и за всички елементи от това, което наричаме екологична верига”, посочи зам.-министърът. През 2015 г. по предложение на земеделското министерство, правителството прие увеличаване на площта на т. нар. „защитни гори” в България със 105 000 хектара, припомни Георги Костов. „Това беше в отговор на очакванията на обществеността за по-добра превенция на всички останали територии, на инфраструктурата от неблагоприятните явления на климата, които наблюдаваме в екстремален вид последните години”, каза Костов. Защитни гори са тези, които пазят човека и човешката инфраструктура, предпазват почвата от ерозия, пазят далекопроводите, нефтопроводите, пазят пътищата, магистралите, долините. Днес бяха обявени близо 107 000 гори във фаза на старост. Това са отново държавни гори, в които ще бъдат наложени определени строги ограничения във връзка с тяхното опазване и опазването на биологичното разнообразие. „Горите във фаза на старост и режимите за тяхното стопанисване тепърва ще бъдат предмет на обсъждане. Към този момент държавните горски предприятия поемат ангажимента да не извършват стопански дейности в така определените насаждения, докато стане ясно какво трябва и какво може да се прави”, допълни Костов. Той обясни, че ние сме задължени, ако искаме да ги поддържаме в това състояние да извършваме определен вид дейности, което да ги поддържа в това състояние. На електронната страница на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) ще бъде представена карта, на която са обозначени определените гори във фаза на старост

Райфайзен Лизинг с промоционални условия за покупка на селскостопанска техника

На лятното издание на международното селскостопанско изложение БАТА АГРО 2016, което ще се проведе между 30 август и 3 септември  в Стара Загора, Райфайзен Лизинг България предлага промоционални условия и гъвкави погасителни планове, отговарящи на конкретните нужди на специализираната публика на изложението.

Пожар в селскостопанска постройка погуби животни

Кон, 22 кокошки,  две каруци, ел. инструменти, 50 бали фураж, 1 тон зърно и 10 куб. м. дърва за огрев са изгорели при пожар в стопанска постройка в дългополското село Величково. Инцидентът е станал снощи около 22:30 часа, съобщават от полицията. Установяват се причините за него. Тази нощ е горял и лек автомобил „БМВ“ в местността Свети Никола. Два екипа пожарникари са угасили огъня, но колата е напълно унищожена. Заради късо съединение се е запалил лек автомобил „Пежо“. Инцидентът е възникнал на магистрала „Хемус“, в района на Провадия, вчера с...

Експертът по зърнени храни д-р Стефан Иванов: В света се води стопанска и валутна война

Тазгодишната реколта в Черноморския басейн е най-хубава, но и най-евтина заради дъмпинг на Русия - Жътвата на пшеницата приключи. Защо ги няма керваните от камиони на пристанище Варна, не се ли изнася, д-р Иванов? В годините назад сверявахте часовника с борсата в Париж и сега ли е така? - Сега не съветвам никого да го прави.

НСИ отчита известно отслабване на стопанската конюнктура в България през юли

Общият показател на бизнес климата в България се понижи през юли с 0,9 в резултат на влошаване на бизнес климата в сектора на услугите, но остава недалеч от близо 8-годишния връх на показателя, достигнат през юни, когато той нарасна с 0,9 пункта, показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ). Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността запазва равнището си от юни, когато нарасна с 0,8 пункта, като промишлените предприемачи отчитат подобрение на настоящата производствена активност, но в същото време техните очаквания за дейността през следващите три месеца са по-неблагоприятни. Средното натоварване на производствените мощностите през юли се повишава с 0,9 пункта в сравнение с април и достига 73,3%, но предприятията съобщават и за наличието на излишък от мощности с оглед на очакваното по-слабо търсене през следващите месеци. Основна пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното вътрешно търсене в страната. По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца, показва проучването на НСИ.                                                                                                      Графика на индекса за бизнес климата в България През юли показателят "бизнес климат в строителството" нараства с 1,3 пункта след понижение с 1,8 пункта през юни, в резултат на по-благоприятни оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на техните предприятия и подобрение на настоящата строителна активност, но прогнозите за следващите три месеца са по-резервирани. Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията в този сектор, продължава да бъде свързан с несигурната икономическа среда, следван от конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. Националната статистика отчита стабилизация на съставния показател "бизнес климат в търговията на дребно" през юли на неговото ниво през юни, когато индексът нарасна с 0,9 пункта. Мненията на търговците на дребно относно поръчките към доставчици през следващите три месеца се подобряват, като очакванията има за обема на продажбите също остават благоприятни, макар и по-резервирани спрямо предходния месец. Основните фактори, затрудняващи развитието на дейността в отрасъла, продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. По отношение на продажните цени в отрасъла преобладаващите очаквания на търговците на дребно са те да останат без промяна през следващите три месеца. През юли съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" намалява с цели 5,7 пункта след растеж с 3,9 пункта през юни, тъй като има изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на техните предприятия през следващите шест месеца от "по-добри" към запазване в "същото" състояние. По отношение на търсенето на услуги, настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията за следващите три месеца са по-резервирани. И тук несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да са основните фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в този отрасъл, но през юли се отчита засилване на негативното влияние на фактора "конкуренция в бранша", който вече заема първо място. Относно продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите в сектора на услугите са те да останат без промяна през следващите три месеца. Резултатите от последното проучване на НСИ показват стабилизация на общия бизнес климат над неговото дългосрочно осреднено ниво и не много далеч от предходния месец, когато беше достигнато най-високо ниво от края на 2008-а година насам.

Огнеборци спасиха къща при пожар на стопанска постройка

Огнеборци са спасили къща в еленското село Майско, до която бушувал пожар в селскостопанска постройка. Пламъците са изпепелили 200 бали фураж, складиран дървен материал и 55 квадратни метра покривна конструкция. Злощастието станало в неделя вечерта. Сигнал за инцидента е подаден в 22,50 часа на 24 юли в Оперативен център- гр. Велико Търново.

Стопанската академия в Свищов ще си партнира с университет в Скопие

Стопанскатакадемия „Димитър А. Ценов” в Свищов сключи рамков договор за съвместна дейност с MIT University в Скопие, Република Македония. Договорът бе подписан в Свищов от ректора доц. д-р Иван Марчевски и зам.-ректора по международно сътрудничество проф. Роберт Димитровски – декан на един от осемте факултета и президент на Институт по

Стопанската академия в Свищов и Комисията срещу дискриминацията с меморандум за сътрудничество

Ректорът на Стопанска академия "Димитър А. Ценов" в Свищов доц.Иван Марчевски и председателят на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/ доц.д-р Ана Джумалиева подписаха Меморандум за сътрудничество между двете институции. На работна среща бяха обсъдени сферите за ефективно сътрудничество и съвместна дейност.

Нови 150 възпитаници на стопанската академия в Свищов се присъединиха към Алумни асоциацията

Нови 150 възпитаници на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в Свищов се присъединиха към Алумни асоциацията на висшето училище. Проведените в рамките на месец другарски срещи на различни випуски и специалности дадоха възможност на бившите възпитаници да се срещнат отново в любимата Алма матер. По традиция,

Първите новоприети в Стопанска академия получиха студентските си книжки

Първите новоприети студенти в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”  получиха студентските си книжки минути след обявяване на резултатите от първото класиране. В годината, когато Свищовското висше училище навършва 80 години, случайно или не, осмицата присъства и в рождените дати на първите двама записани студенти, съобщиха от ректората.