03.10.2016

Резултати от търсенето

МРРБ публикува проектозакон за изменение на ЗДС

  На интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на Портала за обществени консултации е публикуван Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (ЗДС), предаде БГНЕС. В него се предвижда създаването на нова алинея (в чл. 45а) според която, когато държавата е съсобственик на част от имот с данъчна оценка над 10 000 лв., продажба на държавния дял ще се извършва със съгласието на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съобщиха от МРРБ. Ограничава се кръгът на субектите, които биха могли да придобият безвъзмездно право на собственост върху имоти - частна държавна собственост. Безвъзмездното прехвърляне на собствеността ще може да бъде само в полза на общините за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Предвижда се и въвеждането на забрана общините да извършват сделки, с които да продават, заменят, даряват или учредяват право на строеж или право на ползване върху придобитите имоти. Забраната не важи за случаите, свързани с реализиране на обекти, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, както и случаите по чл. 22а от Закона за насърчаване на инвестициите на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект. При нереализиране на предвидените от общините мероприятия, същите ще прехвърлят собствеността върху придобитите имоти на държавата. 

МРРБ опитва да развали сделката за "царските конюшни"

Опитваме се да развалим сделката за т.нар. "царски конюшни" в центъра на София, обяви министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. Пред бТВ тя бе категорична: "Колкото повече дълбаем в тази история, толкова повече се заплита и започват да излизат страховити неща, случвали се от 12 години". За това, че държавата е продала на безценица свои дялове в имота с раздробена собственост алармираха депутатите от БСП. Стигна се до оставката на областния управител на София Веселин Пенев (РБ) и разсл...

МРРБ е пуснало искова молба до СГС за обявяване за нищожна следката с Царските конюшни

Мотивите са три: самата процедура, тъй като областният управител не е имал правомощията еднолично да се разпорежда с имотите , цената, която ощетява държавния интерес и висящите дела на физически лица за този имот. Исковата молба е срещу областния управител и "Евротранс билд", защото считаме, че и двете страни не спазили законовите изисквания, поясни министър Лиляна Павлова.

МРРБ иска от съда да обяви за нищожни договорите по сделката за т.нар. "Царски конюшни"

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е поискало Софийският градски съд (СГС) да обяви за нищожни договорите по сделката за т.нар. "Царски конюшни", съобщи министър Лиляна Павлова. Исковата молба е както срещу бившия управител на София Веселин Пенев, така и срещу фирмата "Евротрансбилд": Считаме, че този областен управител не е имал правомощия еднолично и самостоятелно да се разпорежда с имота и считаме, че това е един вид заобикаляне на закона. Купувачът "Евротрансбилд" не е ясно легитимиран и не е собственик на тези имоти, за които той претендира, че е съсобственик заедно с държавата, за които да се приложи тази сделка. Много важно – считаме, че е налице категорично ощетяване на финансовия, на държавния интерес.

МРРБ: Регионалният министър няма право да налага мораториум върху строителството по ЗУТ

  Министърът на регионалното развитие и благоустройството не разполага с правомощия да налага мораториум върху строителството по Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и да отменя или да спира действието на решения на общинските съвети и на заповеди на кметове на общини, с които са одобрени устройствени планове, предаде БГНЕС. Това се казва в отговора на МРРБ във връзка с писмо от представители на група „Запазете Бедечка“ с искане за налагане на мораториум за строителство върху цялата територия на парк „Бедечка“ по одобрения от Общинския съвет на Стара Загора Подробен устройствен план и извършващото се строителство в парка, съобщават от министерството. Прилагането на действащ устройствен план, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, се спира с издаване от кмета на общината мотивирано предписание за изработване на проект за изменение на действащия план. Съгласно чл. 86 от Конституцията на Република България Народното събрание приема закони, решения, декларации и обръщения, като законите и решенията са задължителни за всички държавни органи, организациите и гражданите. Това право на Народното събрание включва приемането на решения за налагане на мораториуми за застрояване върху определени територии, които може да бъдат и въз основа на гражданска инициатива, осъществена по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн. ДВ, бр. 44/12.06.2009 г.).

МРРБ за "Бедечка": В правото на парламента е да наложи мораториум на строителството

"Съгласно чл. 86 от Конституцията на Република България Народното събрание приема закони, решения, декларации и обръщения, като законите и решенията са задължителни за всички държавни органи, организациите и гражданите. Това право на Народното събрание включва приемането на решения за налагане на мораториуми за застрояване върху определени територии, които може да бъдат и въз основа на гражданска инициатива, осъществена по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн. ДВ, бр. 44/12.06.2009 г". ...

МРРБ: Нямаме правомощия да отменяме решения на местните власти

Юристите от екипа на министър Лиляна Павлова подсказват как може да бъде разплетен сложния казус със старозагорския парк „Бедечка" „Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията министърът на регионалното развитие и благоустройството няма правомощия да отменя решения на общинските съвети и заповеди на кметове на общини, с които са одобрени общи или подробни устройствени планове". Това се казва в официалния отговор на регионалното министерство по повод иска...

Дирекция към МРРБ е управляващ орган на програми за трансгранично сътрудничество на България с Македония, Сърбия и Турция

  Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството е управляващият орган на програмите за трансгранично сътрудничество България - Македония, България – Сърбия и България – Турция, съобщи БГНЕС. Решението беше взето на днешното заседание на Министерския съвет. За Сертифициращ орган по програмите бе определена дирекция „Национален фонд” към Министерството на финансите. Ресурсът на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020 е общо 19,5 млн. евро, от които европейското финансиране е в размер на 16,5 млн. евро. Подкрепата по програмата е насочена към приоритетните области околна среда, туризъм, конкурентоспособност и техническа помощ. Средствата по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 са 34,1 млн. евро, от които европейското финансиране е в размер на 30 млн. евро. Дейностите са насочени към приоритетните области устойчив туризъм, младежи, околна среда и техническа помощ. Общият ресурс на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020 възлиза на 29,6 млн. евро, от които 25,2 млн. евро са от Инструмента за предприсъединителна помощ, а 4,4 млн. евро са национално публично съфинансиране, предоставено от двете държави. Финансирането по програмата е разпределено в три приоритетни области – околна среда, устойчив туризъм и техническа помощ. Планираните мерки по програмите целят подобряване на регионалните и местни политики за развитие, подпомагане създаването и развитието на трансграничните партньорства, усвояване на нови знания и обмен на добри практики.   

МРРБ с нов луксозен пресцентър за 300 000 лв.

Мащабен ремонт на собствената си сграда стартира Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Ръководеното от министър Лиляна Павлова ведомство обяви обществена поръчка за ремонт и обзавеждане на пресцентър и център за административно обслужване на партерния етаж на ул. “Св.Св. Кирил и Методий” в София. Общата стойност на ремонта и обзавеждането е малко над 300 000 лв. с ДДС. В документацията на обществената поръчка е посочено, че е установена нуждата от нова зала “Пресцентър” и допълнителни заседателни зали – всичките с достатъчна площ и места за сядане, които при обединение да осигуряват просторно помещение, удовлетворяващо настоящите нужди на министерството. Другата належаща необходимост е изграждането на съвременен “Център за административно обслужване”, включващ деловодство и куриери в обособена част и непосредствена близост, с оглед на тяхната взаимообвързаност, посочват от МРРБ. Разрешение за ремонта е издаден от Главния архитект на София в края на месец март тази година. Строително-монтажните работи ще излязат около 195 000 лв., без ДДС, изчисляват от регионалното ведомство. Още 74 000 лв., без ДДС, МРРБ планират да дадат за закупуване на обзавеждането. От техническата спецификация става ясно още, че след приключването на ремонта, министър Павлова ще се сдобие с нов луксозен пресцентър, а гражданите ще бъдат обслужвани в луксозно деловодство.

Канят на среща- разговор с експерти от МРРБ за влизането на Сапарева баня във ВиК асоциацията

Присъединяването на ВиК- Сапарева баня към Водната асоциация в област Кюстендил ще бъде обсъдено на среща-разговор с представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Срещата ще бъде на 25 юли, от 18:00 ч. и ще се състои в голямата зала на НЧ "Просветен лъч - 1905" в курортната община. На нея представителите на МРРБ ще дадат разяснения по темата. На срещата ще присъстват кметът на общината Калин Гелев, председателят на ОбС - Сапарева баня Иван Куйов, общински съветници, управителят на "ВиК - Паничище" - гр. Сапарева баня...

ВАС отмени новите цени на винетките. МРРБ ще обжалва

Върховният административен съд отмени постановлението на МС за по-скъпите винетки. Мотивите - цените не са минали през обществено обсъждане. В мотивите се посочва, че има конституционни противоречия, както и нарушения на Закон за пътищата. Регионалното министерство ще обжалва решението на съда, а дотогава цените на винетките остават същите, заяви регионалният министър Лиляна Павлова.

ВАС отмени постановлението за действащите по-скъпи винетки, МРРБ обжалва

Първо отделение на Върховния административен съд отмени постановлението на Министерския съвет, с което бяха увеличени винетните такси. Жалбата беше заведена от Сдружение "Център за законодателни оценки и законодателни инициативи" в началото на тази година. В същото време от регионал ...

МРРБ: Цената на винетките остава в сила, ще обжалваме решението на съда

Тарифата за винетните такси остава в сила, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).  След запознаване с мотивите и диспозитива на съдебното решение на Тричленния състав на Върховния административен съд Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се възползва от законното си право

Съдът отмени по-високите цени на винетките, от МРРБ обжалват

Върховният административен съд отмени постановлението на Министерския съвет, с което бяха определени по-високите цени на винетните стикери у нас. Решението е било получено от Центъра за законодателни оценки и законодателни инициативи, съобщи Нова телевизия. Той уточни, че в мотивите си съдът е посочил,