03.10.2016

Резултати от търсенето

Битката при Алезия - краят на галското въстание срещу римската окупация

Когато стане дума за римски пълководци, девет от десет човека веднага ще споменат първо Гай Юлий Цезар. При това, в римската история има такива грандиозни военни стратези като Сципион Африкански, Гай Марий и император Траян в по-късни времена.