02.10.2016

Резултати от търсенето

Komatsu представи безпилотен самосвал с тегло 416 тона

Съвсем малко са компаниите, които се решават да пуснат своите роботизирани автомобили на пътищата за общо ползване. Още по-малко са тези, които са готови да пуснат тежкотоварни автомобили по пътищата, понеже те могат да нанесат големи щети. Японската компания Komatsu създаде не просто роботизиран те...

Станаха ясни приоритетите на МОСВ за българското председателство в ЕС

  Приоритети на МОСВ в рамките на предстоящото българско председателство на ЕС ще бъдат кръговата икономика, ресурсната ефективност и нисковъглеродната икономика. Това каза заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова в рамките на форум „Зелените градове на България. Идеите, хората и бизнесите, които водят към тях“ в „София Тех Парк“, предаде БГНЕС. Предизвикателство е да се намери балансът между социално-икономическото развитие и опазването на околната среда, хармонията между екосистемите и човешката дейност, каза заместник-министърът. Тя отбеляза, че основните стратегически документи на европейско и национално ниво са насочени към развитието на производствени и потребителски модели, които не надхвърлят капацитета на екосистемите. В сферата на отпадъците целите на европейско ниво са до 2030 г. да се рециклират 65% от битовите отпадъци, 75% от отпадъците от опаковки, да се депонират до 10% и 0% да е депонирането на разделно събрани отпадъци, посочи Николова. Тя припомни, че по ОПОС (2014-2020 г.) са заделени 562 млн. лева за ресурсно-ефективно управление на отпадъците и вече е обявена първата схема за 98 млн. лева, насочена към изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени отпадъци. „До края на годината ще се обявят още три схеми - за изграждане на компостиращи инсталации, за инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, за инсталации за анаеробно третиране на отпадъци и за изграждането на последния трети етап от софийската система за управление на отпадъците“, посочи заместник-министърът. Важна тема за „зеленото“ развитие на градовете е устойчивата градска мобилност, която е пряко свързана с глобалните проблеми на изменение на климата, с подобряването на качеството на въздуха и с намаляване на шумовото замърсяване, посочи Николова. „Развитието на устойчива мобилност и екологизирането на транспорта осигуряват навлизането на чиста енергия и намаляване на зависимостта от конвенционалните горива, ограничават емисиите на парникови газове и изменението на климата“, посочи тя. Атанаска Николова припомни, че със средства по ОПОС (2007-2013 г.) са закупени 10 метровлака, 126 екологични автобуса, 20 трамвайни мотриси и 100 тролейбуса на обща стойност 320 млн. лева. Само с въвеждането в експлоатация на метровлаковете в София са намалени вредните емисии с 2,78 хил. тона на година, като 2,6 хил. тона е редуцираният въглероден диоксид на годишна база, каза тя и добави, че такъв значителен ефект се постига и с въвеждането в експлоатация на останалите видове екологичен транспорт в градовете. „В рамките на новата ОПОС са заделени 111 млн. лева, които са насочени пряко към намаляване на нивата на замърсяване в 29-те общини в страната, които имат проблеми с качеството на атмосферния въздух“, посочи зам.-министърът. МОСВ разработи през тази година национална схема за насърчаване използването на електрически превозни средства, която се администрира от Националния доверителен екофонд и е на стойност 1 млн. лева. Пилотната фаза вече е в интензивен етап на изпълнение, в нея се включиха 4 държавни институции и 22 общини, които вече провеждат своите обществени поръчки или са закупили електрически превозни средства, които ще ползват, отбеляза Атанаска Николова.

МОСВ ще подкрепи изграждането на пречиствателна станция „Албена”

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) има готовност да подкрепи реализацията на проект за модернизация и разширение на пречиствателната станция за отпадни води "Албена", която обслужва курортния комплекс „Албена" и селата Оброчище, Кранево и Рогачево. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, която се запозна със състоянието на станцията. Модернизират пречиствателна станция "Албена"...

МОСВ търси новатори за екопроекти между България и Германия

МОСВ набира предложения в рамките на Споразумение между екоминистерствата на България и Германия за съвместно изпълнение на иновативни проекти за опазване на околната среда. Проектните предложения трябва да отговарят на следните условия: да се прилагат високи технологии, които надминават съществуващите екологични стандарти в страната, да имат моделен характер за подобни последващи проекти и да са с приключени вече научноизследователски дейности. Договорът дава възможност за отпускане на средства за използването на икономически ефективни решени...

МОСВ: Някои реки може да повишат значително нивата си

Възможно е да има по-значителни повишения на някои реки, съобщиха Министерство на околната среда и водите (МОСВ). По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) на много места през деня ще превали в количества от 5-10, на места, главно

Допълнителна техника от МОСВ ще измерва въздуха над Русе

„Вярвам в действията на прокуратурата. Аз лично съм ангажиран и ще съдействам с целия си екип. Поискал съм предоставяне на необходимата специализирана за замервания на въздуха техника от Министерството на околната среда и водите. Категорично заявявам, че няма да правим компромиси с качеството на въздуха и проверките ще продължат ежедневно.

Международната банка за възстановяване и развитие ще консултира МОСВ за управление на качеството на въздуха

Международната банка за възстановяване и развитие ще окаже консултантска подкрепа на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в управлението на качеството на въздуха и в страната. Това предвижда одобрен от правителството проект на споразумение между ведомството

МОСВ ще рекламира "Яко е да си еко" с топки и чадъри за хиляди левове

Министерството на околната среда и водите обяви обществена поръчка за изработка и доставка на рекламно-информационни и печатни материали. Прогнозната стойност е в размер на 289 900 лв. без ДДС. Бюджетът от 173 400 лв. без ДДС ще бъде осигурен по Оперативна програма „Околна сре

МОСВ обяви обществена поръчка за рекламно-информационни и печатни материали

Министерството на околната среда и водите обяви обществена поръчка за изработка и доставка на рекламно-информационни и печатни материали. Повечето изделия ще бъдат изработени от еко материали. Срокът на изпълнение е до края на 2017 г. Прогнозната стойност е в размер на 289 900 лв. без ДДС. Бюджетът от 173 400 лв.

МОСВ: Утре са възможни по-съществени повишения на някои реки от Западнобеломорския район

По-съществени повишения са възможни утре по някои реки от Западнобеломорския район, съобщиха от Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

МОСВ проверява всички малки ВЕЦ, изградени по българските реки

В изпълнение приоритет, свързан с ограничаване на ефекта от неблагоприятното въздействие на малките ВЕЦ върху екологично уязвими участъци на реките, Министерството на околната среда и водите и регионалните му структури – Басейновите дирекции и РИОСВ, извършват мащабна проверка. В изпълнение на заповед на министър Ивелина Василева за периода

Протест утре пред МОСВ заради строителството на минивец в Рила

  Европейската комисия вече изпрати България на съд заради протакането на правителството със зоната „Рила-Буфер“ от Натура 2000 София, 31 август 2016 г. – Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България“ подкрепя протеста на членовете на риболовен клуб „Балканка“ срещу изграждането на минивец "Енерджи - Говедарци" в подножието на Рила планина. Те се събират в четвъртък, 1 септември 2016 г. от 11.30 ч. пред сградата наМинистерство на околната среда и водите (МОСВ) на бул. „Мария Луиза“22.   Минивецът се изгражда в зоната от европейската екологична мрежа Натура 2000 „Рила-Буфер“, която беше предложена от учени и природозащитници преди повече от 10 години и за която настоява и Европейската комисия. Тя вече изпрати България на Съда на ЕС заради упоритото забавяне на българското правителство с „Рила-Буфер“.   „Вече е ясно, че правителствотото бави обявяване на „Рила-Буфер“, за да се осъществят инвестиционни намерения в района като този минивец и периодично появяващите се планове за нови ски курорти в тази част на Рила планина между Говедарци и Мальовица. Зад тези предложения стоят инвеститори, близки до управляващите. Обслужването им обаче води до европейски наказателни процедури и глоби за България, които ще се плащат от всички нас, българските граждани. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева следва да поеме персонална отговорност за този и други случаи“, предупреждават от коалицията „За да остане природа в България“.   Минивецът се изгражда на реките Черни Искър, Мальовишка и Горна Прека, които са обитавани от един от най-редките видове риби.   И освен това попада в санитарно-охранителна зона. Басейнова дирекция – Плевен е издала разрешително за минивец с невярно съдържание, който застрашава питейни водоизточници на селата в Самоковско и на квартали на София като Банкя.   Минивецът се изгражда само на 160 метра от водохващане, а според закона има забрана да се строят подобни съоръжения на по-малко от 500 метра от хидротехнически съоръжения.   Повече данни за случая: http://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/20160828_JALBA_GOVEDARZI_MOSW_DRAFT6.pdf   Долната снимка е от аналогичен минивец на близката Лева река в Рила, който тотално променя водния отток на реката.

Протест утре пред МОСВ заради строителството на ВЕЦ в Рила

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България“ подкрепя протеста на членовете на риболовен клуб „Балканка“ срещу изграждането на мини ВЕЦ "Енерджи - Говедарци" в подножието на Рила планина. Те се събират в четвъртък

МОСВ отпуска допълнително 2,1 млн. лв. за проекти на БАН и Софийския университет

Mинистерството на околната среда и водите отпуска допълнително 2,1 млн. лева за шест проекта на Института по биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Софийския университет "Св. Св. Климент Охридски" и техни партньори, съобщават от ведомството.

МОСВ отпуска 2,1 млн. лв. допълнително за проекти на БАН и СУ

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отпуска допълнително 2,1 млн. лева за шест проекта на Института по биологично разнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките (БАН), Софийския университет „Св. Св. Климент Охридски“ и техни пар