02.10.2016

Резултати от търсенето

Компании ще имат достъп до 220 млн. лв. през 2017 г. по "Конкурентоспособност"

Фокусът догодина ще бъде не върху енергийната, а върху ресурсната ефективност в малки и средни преработвателни предприятия.Близо 280 млн. лв. (141.3 млн. евро) ще бъдат разпределени през следващата година под формата на субсидии по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Това става яс ...

Компании ще имат достъп до 220 млн. лв. по "Конкурентоспособност" през 2017 г.

Фокусът догодина ще бъде не върху енергийната, а върху ресурсната ефективност в малки и средни преработвателни предприятия.Близо 280 млн. лв. (141.3 млн. евро) ще бъдат разпределени през следващата година под формата на субсидии по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Това става яс ...

България е 50-а сред 138 държави по конкурентоспособност

Годишните данни на Световния икономически форум показват, че през 2016-а страната ни се придвижва с четири позиции напред - от 54 до 50 място, по отношение на конкурентоспособността сред 138 държави, включени в изследването. Основен партньор на форума при събиране, обработка и представяне на данните ...

Без риск за парите по ОП "Конкурентоспособност"

 Към момента риск от загуби по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. вече няма. Това коментираха от Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) по запитване, направено от  Newbusiness.bg. Към 30 юни 2014 г. бюджетът на програмата е наддоговорен с 4,3% и ...

ОИЦ-Кюстендил представи актуални възможности за кандидатстване по ОП „Иновации и конкурентоспособност" пред бизнеса

На 13 юли в офиса на Областен информационен център-Кюстендил се проведе информационна среща, на която представители на бизнеса бяха запознати с условията за кандидатстване по процедури „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия" и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП" на Опе ...

Представят две отворени процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Информационен ден за представяне на процедурите „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия (МПС)“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. На събитието се очаква да присъства зам.-министърът на икономикат ...